Tia.Meyer (#1358)
66155 points, 99.034% Accuracy, 303 Blocks
#UserScoreLanguageDifficultyVerse SetsDate
1Tia.Meyer10894EnglishHard FL Faith Memory 4th Qtr 2 months ago
2Tia.Meyer15535EnglishHard Faith Lutheran Memory 3rd Qtr 4 months ago
3Tia.Meyer5668EnglishHard FL Faith I Memory 2nd Qtr 7 months ago
4Tia.Meyer6896EnglishHard 1st Semester Bible Verses (Faith IV) 7 months ago
5Tia.Meyer4590EnglishHard Faith 2 Q1 8 months ago
6Tia.Meyer7752EnglishHard FL Faith I Memory Verses Qtr 1 9 months ago
7Tia.Meyer14820EnglishHard 2nd Semester Bible Verses (Faith IV) 1 years ago