Ranx Ho (#22)
3859865 points, 96.869% Accuracy, 4140 Blocks
Verse Sets Verses Plays Created Date Author
腓利門書-最短的保羅書信 25 137 4 years ago Ranx Ho
神創造天地(創世記1:1~2:3) 34 1287 4 years ago Ranx Ho
將自己獻給主(羅馬書12) 21 26 5 years ago Ranx Ho
愛之章(哥林多前書13) 13 544 5 years ago Ranx Ho