EmilyT25 (#348)
269162 points, 99.19% Accuracy, 634 Blocks
#UserScoreLanguageDifficultyVerse SetsDate
1EmilyT254113EnglishHard 3rd Quarter Memory 2 months ago
2EmilyT2566735EnglishHard FL Faith 2 Memory Verses 2nd Qtr 3 months ago
3EmilyT257608EnglishHard FL Faith 2 Memory Verses Qtr 1 5 months ago
4EmilyT259438EnglishHard FL Faith Memory 4th Qtr 12 months ago
5EmilyT25103635EnglishHard Faith Lutheran Memory 3rd Qtr 1 years ago
6EmilyT253052EnglishHard FL Faith I Memory 2nd Qtr 1 years ago
7EmilyT2574581EnglishHard FL Faith I Memory Verses Qtr 1 1 years ago