7+ câu vàng (NVB)
Language: Tiếng Việt
yayasanhalim.org (#1733)
116 Plays

ADAM A1. sự sống đời đời
1. I Giăng 5:11-12 (NVB)
Và đây là lời chứng đó: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc và sự sống này ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con có sự sống; ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống.
A2. tinh tinh
2. I-sai-a 53:6 (NVB)
Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; CHÚA đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Người.
A3. biết bản thân mình
3. Thánh Thi 139:23-24 (NVB)
Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi; Xin thử tôi và biết tư tưởng tôi. Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng; Và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời.
A4. thú nhận
4. I Giăng 1:9 (NVB)
Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.
5. Ga-la-ti 2:20 (NVB)
Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.
A6. vâng lời
6. Giăng 14:21 (NVB)
Người nào yêu kính Ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn Ta. Cha Ta sẽ yêu quý người nào yêu kính Ta. Ta cũng yêu quý người và tỏ bày chính Ta cho người.”
A7. Vấn Đề Lên Án
7. Matio 7:1,5 (NVB)
“Các con đừng lên án ai để khỏi bị lên án. . Hỡi kẻ đạo đức giả, hãy lấy cây xà ra khỏi mắt mình trước, rồi mới thấy rõ để lấy cái dằm ra khỏi mắt anh em mình.
B8. lối thoát
8. I Cô-rinh-tô 10:13 (NVB)
Chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em mà vượt quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ không để anh chị em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ sẽ mở lối thoát để anh chị em có thể chịu đựng được.
B8. sự tạ ơn
9. Phi-líp 4:6-7 (NVB)
Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.
B10. hỏi
10. Giăng 16:24 (NVB)
Cho đến bây giờ, các con chưa hề nhân danh Ta cầu xin điều gì cả. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được để các con hưởng trọn niềm vui.
11. Phi-líp 4:13,19 (NVB)
Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi. Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su.
B12. hy vọng
12. Ai Ca 3:22-23 (NVB)
Vì cớ tình yêu thương thành tín của CHÚA, chúng tôi không bị tiêu diệt, Lòng thương xót của Ngài chẳng dứt. Nhưng tươi mới luôn mỗi buổi sáng; Sự thành tín của Ngài lớn thay!
B13. trần truồng
13. Gióp 1:21 (NVB)
Ông nói: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, Tôi cũng sẽ trần truồng trở về lòng đất. CHÚA đã ban cho, và CHÚA đã lấy lại. Danh CHÚA thật đáng chúc tụng!”
C14. lòng tin
14. Châm Ngôn 3:5-6 (NVB)
Hãy hết lòng tin cậy CHÚA, Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con ngay thẳng.
C15. suy nghĩ
15. Giô-sua 1:7-8 (NVB)
Con hãy mạnh dạn và cực kỳ can đảm! Hãy cẩn thận vâng giữ tất cả Kinh Luật mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con. Đừng xây qua bên hữu hoặc bên tả, ngõ hầu con được thành công bất cứ nơi nào con đến. Quyển sách Kinh Luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.
C16. kỷ luật tự giác
16. Thánh Thi 119:9,11 (NVB)
Người trẻ tuổi phải làm thế nào để giữ đời sống mình trong sạch? Phải tuân giữ lời Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi Để tôi không phạm tội cùng Ngài.
C17. lòng tin
17. Hê-bơ-rơ 11:6 (NVB)
không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài.
C18 cởi mở
18. Ma-thi-ơ 6:33 (NVB)
Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa.
DO D19. phục vụ
19. Mác 10:45 (NVB)
Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.”
D20. không bao giờ bỏ cuộc
20. Ga-la-ti 6:5,9-10 (NVB)
Vì mỗi người đều phải mang gánh riêng của mình. Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang khi có dịp tiện, chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, nhất là cho những anh chị em trong cùng gia đình đức tin.
D21. khiêm tốn
21. Phi-líp 2:3-4 (NVB)
Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình. Mỗi người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa.
D22. tình yêu với hành động
22. I Giăng 3:18 (NVB)
Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta đừng thương yêu chỉ bằng lời nói và nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương bằng hành động và chân thật.
E(ssene) E23. tinh thần
23. I Giăng 2:15-16 (NVB)
Đừng yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu thương của Đức Chúa Cha không ở trong người đó. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian.
E24. toàn vẹn
24. Lê-vi 19:11 (NVB)
Đừng trộm cắp. Đừng dối trá. Đừng lừa gạt lẫn nhau.
E25. lợn nái
25. II Cô-rinh-tô 9:6-7 (NVB)
Anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên giúp tùy lòng đã định, không phải vì miễn cưỡng hay bị ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người hiến tặng một cách vui lòng.
FRIEND F26. học bổng
26. Hê-bơ-rơ 10:24-25 (NVB)
Chúng ta hãy lưu ý khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành. Đừng bỏ sự nhóm họp với nhau như thói quen của vài người, nhưng hãy khuyến khích nhau; anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy Ngày Chúa càng gần.
F27. speech
27. Ê-phê-sô 4:29 (NVB)
Môi miệng anh chị em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe.
GOD G28. quy tắc vàng
28. Lu-ca 10:27 (NVB)
“Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí yêu kính Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi và yêu thương người lân cận như mình.”

High Scores

7 days 30 days 365 days

#UserScoreAccuracy# BlocksTimeDifficultyDate
1bethanyr8862.5%516.299sEasy8 months ago

Comments