Аврал
Language: Монгол
zolnamar (#130)
10 Plays

1. Иохан 3:16 (UBS-G1990)
Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм

Comments