zsimon89 (#3540)
6491 points, 91.697% Accuracy, 74 Blocks
#UserScoreLanguageDifficultyVerse SetsDate
1zsimon892076EnglishHard Luke 2:6-14 4 years ago
2zsimon891218EnglishMedium 2 Corinthians 3:18 4 years ago
3zsimon893093EnglishEasy Discovery 2 Red Book 4 years ago
4zsimon89104繁體中文Easy FRCC 約翰福音 30重要經文 4 years ago