#UserScoreAccuracy# Blocks
20681Alice Shellique00%0
20682Youqin00%0
20683漫漫賴00%0
20684glyn00%0
20685maripires00%0
20686bogao00%0
20687Ankhbayar Ganbaatar00%0
20688paul00%0
20689cyuan00%0
20690Melanie M Peacock00%0
20691drwendylu00%0
20692lucy00%0
20693susan lin00%0
20694JoshuaLi00%0
20695Biba00%0
20696syip9453800%0
20697Maria Flodin00%0
20698mwang0900%0
20699eugenia945100%0
20700wjfang00%0