#UserScoreAccuracy# Blocks
20181ukdanielj00%0
20182lih chi n kao00%0
20183WangXiuQing12300%0
20184MaryWang00%0
20185五饼二鱼00%0
20186peiwu00%0
20187Jiah10800%0
20188holyye00%0
20189jane00%0
20190yisitie00%0
20191Ante Cheng00%0
20192shellyan00%0
20193Annette00%0
20194daniel zhu00%0
20195Tipho Dlamini00%0
20196wangjy00%0
20197gracelin00%0
20198Rachel Wang00%0
20199my3girls00%0
20200Kaylee00%0